จะทำอย่างไรถ้าสุนัขสัตว์เลี้ยงของคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งร้ายแรง?

โดย: iukjh,m [IP: 203.10.99.xxx]
เมื่อ: 2023-01-07 15:30:57
จะทำอย่างไรถ้าสุนัขสัตว์เลี้ยงของคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งร้ายแรง? ทางเลือกหนึ่งคือการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในการทดลองทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจาก NCI เพื่อทดสอบการรักษา มะเร็งในสุนัข แบบใหม่ สัตว์เลี้ยงจะได้รับการรักษาภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เนื้องอกวิทยาที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรเทาความทุกข์ทรมานของสัตว์เลี้ยงที่เป็นมะเร็ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,954,871