แม้ว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในแมวจะเกิดขึ้นได้ยากเมื่อเทียบกับการเกิด UTIs ในสุนัข แต่แมวที่มีอายุมากอาจพบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ

โดย: j [IP: 193.148.18.xxx]
เมื่อ: 2023-01-10 13:51:08
แม้ว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในแมวจะเกิดขึ้น โรคในแมว ได้ยากเมื่อเทียบกับการเกิด UTIs ในสุนัข แต่แมวที่มีอายุมากอาจพบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกันได้ วันนี้ สัตวแพทย์ Greensboro ของเราแบ่งปันอาการ สาเหตุ และการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรคในแมว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,954,561