การไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจคือการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดที่ไป เลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจ

โดย: j [IP: 185.153.176.xxx]
เมื่อ: 2023-01-11 11:11:09
การไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจคือการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดที่ไป เลี้ยง กล้ามเนื้อหัวใจ (กล้ามเนื้อหัวใจ) หลอดเลือดหัวใจ ส่ง เลือด ออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ เส้นเลือดหัวใจจะระบายเลือดออกหลังจากที่ได้รับออกซิเจนแล้ว เนื่องจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองต้องการเลือดที่มีออกซิเจนในปริมาณที่สม่ำเสมอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,954,659