ในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่งของชีวิต

โดย: k [IP: 194.110.85.xxx]
เมื่อ: 2023-01-12 14:07:50
ในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่งของชีวิต เราทุกคนล้วนมีปัญหาด้านสุขภาพ อาจเป็นหวัดง่ายหรือรุนแรงกว่าเช่นโควิด หลายครั้งมีโรคภัยไข้เจ็บที่หายได้เองอย่างรวดเร็ว ในบางครั้ง คุณจะมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที สิ่งสำคัญคือต้องทราบความแตกต่างในความรุนแรงของอาการของคุณ โรคเฉียบพลัน และดูว่าสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่นั้นเป็นโรคเรื้อรังหรือเฉียบพลันหรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,966,473