เมื่อคุณเลี้ยงลูก คุณต้องการเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจและช่วยสอนพวกเขาให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

โดย: j [IP: 45.8.149.xxx]
เมื่อ: 2023-01-21 12:06:30
เมื่อคุณเลี้ยงลูก คุณต้องการเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจและช่วยสอนพวกเขาให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ครอบครัว เมื่อเราใช้เวลาแสดงให้ลูกๆ เห็นว่าการก้าวเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นหมายความว่าอย่างไร และมองดูสถานการณ์ด้วยความเข้าใจและความเมตตา เราแสดงให้ลูกๆ ของเราเห็น ความสามารถในการปรับตัว ชีวิตเต็มไปด้วยการพลิกผัน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวคือครอบครัวที่ปรับตัวได้ดีที่สุดและต่อต้านที่จะจัดการทุกอย่างไว้ด้วยกัน สาธิตและสนับสนุนการปรับตัวสำหรับครอบครัวของคุณ เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้เตรียมแผนสำรองไว้เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน คุณจะสอนครอบครัวของคุณว่าการเปลี่ยนแผนไม่ใช่จุดจบของโลก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,954,658