ในลอนดอนกลับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่น่า

โดย: เพลง [IP: 94.137.94.xxx]
เมื่อ: 2023-07-26 05:27:52
ท้ายที่สุดแล้ว นายจ้างของ ความดัน ทึ่งที่สุดบางอย่างที่เคยทำมา เธอบอกว่าผู้บริหารสามารถเห็นผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีต่อพนักงานและมีส่วนทำให้พนักงานเลิกจ้าง บริษัทแนะนำตำแหน่งงานใหม่อีกครั้งเพื่อแสดงถึงระดับอาวุโสที่แตกต่างกัน ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับความก้าวหน้าอีกครั้ง ความสับสนสงบลง เธอกล่าว และเธอสังเกตเห็นกำลังใจในการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,969,589