แต่อนาคตของพนักงานปกขาวนั้นถูกคุกคาม

โดย: pop [IP: 212.30.60.xxx]
เมื่อ: 2023-07-26 05:55:15
แต่อนาคตของพนักงานปกขาวนั้นถูกคุกคามมากกว่าคนขับ Uber เพราะเรายังไม่มีรถที่ขับเองได้ แต่ AI สามารถเขียนรายงานได้อย่างแน่นอน ในหลายกรณี แรงงานที่มีการศึกษาสูงจะถูกคุกคามมาก การติดเชื้อ กว่าแรงงานที่มีการศึกษาน้อยที่สุด ลองนึกถึงคนที่ทำงานทำความสะอาดห้องพักในโรงแรม มันยากมากที่จะทำให้งานนั้นเป็นแบบอัตโนมัติ”

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918