ความยุ่งยากในกฎแห่งความก้าวหน้าของนักอ่า

โดย: จักร [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-07-26 06:24:57
ความยุ่งยากในกฎแห่งความก้าวหน้าของนักอ่านมีอยู่หลายประการ ประการหนึ่งคือ ถ้าใครปฏิบัติตามแบบแผนเดียวกันในวัยผู้ใหญ่ โดยหันไปหาหนังสือที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท้ายที่สุด ทารกในครรภ์ แล้วคุณจะไม่เหลืออะไรนอกจาก Finnegans Wake และผลงานฉบับสมบูรณ์ของฝรั่งเศส ให้กำลังใจเตียงมรณะของคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,970,697