ทุกวันนี้ คำสั่งของรัฐบาลเริ่มมีบทบาทสำ

โดย: enn [IP: 217.138.220.xxx]
เมื่อ: 2023-07-28 05:01:06
คัญในการกลับมาของสกายเวลล์ในอาคารสมัยใหม่ ตั้งแต่ปี 2013 รัฐบาลกลางของจีนได้ผลักดันให้มีอาคารสีเขียว การติดเชื้อ ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและปล่อยมลพิษน้อยลงในวงจรชีวิตทั้งหมด คำสั่งของรัฐบาลในปี 2019 กำหนดให้ 70% ของอาคารที่สร้างเสร็จในปี 2022 ควรเป็นไปตามมาตรฐาน "สีเขียว" ซึ่งรวมถึงเกณฑ์เฉพาะหลายชุด รวมถึงฉนวนของอาคารที่ดีเพียงใด และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นดีเพียงใด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953