ตัวอย่างเช่น คนหนุ่มสาวยังไม่ได้สำรวจวัฏจักรเศรษ

โดย: เดล [IP: 217.138.220.xxx]
เมื่อ: 2023-07-31 05:29:55
ตัวอย่างเช่น คนหนุ่มสาวยังไม่ได้สำรวจวัฏจักรเศ การผ่าตัด รษฐกิจที่หลากหลาย หรือไม่มีเวลาที่จะพัฒนาความรู้เชิงสถาบันทั้งหมดที่จำเป็นต่อการบริหารบริษัท บางทีสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาอาจไม่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือทักษะด้านอารมณ์ที่จำเป็น – ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จัดการความขัดแย้งและส่งเสริมขวัญกำลังใจ – เพื่อจัดการกับพนักงาน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,969,591