ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีวัยใดที่เหมาะสมสำหรับการ

โดย: pop [IP: 156.146.45.xxx]
เมื่อ: 2023-07-31 05:43:46
ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีวัยใดที่เหมาะสมสำหรับการ การผ่าตัด เป็นผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกล่าว ความไม่มีประสบการณ์สามารถเป็นได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ เยาวชนเป็นทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน อายุที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและสถานการณ์ Webb กล่าว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,952