แรงผลักดันจากการใช้พลาสติกและเส้นใยสัง

โดย: po [IP: 103.230.142.xxx]
เมื่อ: 2023-07-31 06:02:19
แรงผลักดันจากการใช้พลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น การใช้วัตถุดิบตั้งต้นปิโตรเคมียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ ครรภ์ เนื่องตามการคาดการณ์ของ IEA ซึ่งเกินดุลความต้องการด้านการขนส่งที่ลดลงจนถึงสิ้นทศวรรษ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918