เช่นเดียวกับการชดเชยคาร์บอนโดยสมัครใจ

โดย: dao [IP: 196.240.128.xxx]
เมื่อ: 2023-07-31 06:33:11
เช่นเดียวกับการชดเชยคาร์บอน ทารก โดยสมัครใจ การเปลี่ยนภาระความรับผิดชอบจากสายการบินไปสู่ตัวบุคคล ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญและนวัตกรรมก็ยอดเยี่ยม แต่เราควรดูแลไม่ให้เสียสมาธิจากการเปลี่ยนแปลงระบบจริงที่จำเป็น: แข็งแกร่ง กฎข้อบังคับและภาษีที่เป็นธรรมสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น"

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,969,595