วัคซีน mRNA ทั้งสองชนิดคือ Pfizer

โดย: คุณ [IP: 149.102.244.xxx]
เมื่อ: 2023-07-31 13:51:38
วัคซีน mRNA ทั้งสองชนิดคือ Pfizer และ Moderna ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และแนะนำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) มีความปลอดภัยและดีมากในการป้องกันกรณีร้ายแรงหรือร้ายแรงของ COVID-19 ไวรัสโคโรน่า ความเสี่ยงของผลข้างเคียงร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเหล่านี้มีน้อยมาก Lisa Maragakis, MD, MPHผู้อำนวยการอาวุโสด้านการป้องกันการติดเชื้อ และGabor Kelen, MDผู้อำนวยการสำนักงานการเตรียมพร้อมและรับมือเหตุการณ์วิกฤตของ Johns Hopkins ตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953