ความท้าทายเพิ่มเติมคือวิธีการเลี้ยงลูกโดยทั่วไป

โดย: อิดง [IP: 37.120.203.xxx]
เมื่อ: 2023-08-01 07:17:11
ความท้าทายเพิ่มเติมคือวิธีการ เลี้ยงลูกโดยทั่วไปสะท้อนถึงลักษณะอื่นๆ อีกมากมายของครอบครัว นั่นหมาทารก ยถึงเป็นการยากที่จะทราบว่าผลลัพธ์ของการศึกษาเชิงสังเกตเป็นผลจากวิธีการหย่านมหรืออย่างอื่น งานวิจัย BLW ส่วนใหญ่เป็นการสังเกตการณ์ รวมถึงการศึกษา 11 เรื่องจาก 13 เรื่องในการทบทวนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายความว่าอาจเป็นเรื่องยาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,828