ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมห

โดย: วินนี่ [IP: 217.138.193.xxx]
เมื่อ: 2023-08-01 07:48:25
าวิทยาลัยเยล ได้ทำการทดลอง ปากมดลูก ที่เลียนแบบประสบการณ์ของบุคคล ที่ปกปิดตัวตนของตนเล็กน้อย พวกเขาขอให้ผู้เข้าร่วมโดยตรงสนทนา 10 นาทีเกี่ยวกับการออกเดทและชีวิตครอบครัวโดยไม่เปิดเผยเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาพูดถึงความชอบในการออกเดท พวกเขาต้องอธิบายคู่ของพวกเขาในแง่ที่เป็นกลางทางเพศ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918