มีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของข้อบกพร่อง

โดย: ธารณ์ [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-08-02 15:10:15
มีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของข้อบกพร่อง/โพรงแผลเป็นจากการผ่าตัดคลอด (CS) และผลที่ตามมา ซึ่งอาจอธิบายไม่ได้ทั้งหมดด้วยการวินิจฉัยที่ดีขึ้นหรืออัตราการผ่าตัดคลอดที่เพิ่มขึ้น แผลเป็นที่มดลูก การอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นไปได้ได้รับความสนใจน้อย แต่จะมีความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการป้องกัน การศึกษาข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับผลที่ตามมาในระยะยาวของการผ่าตัดคลอดนั้นทำได้ยากมากและไม่มีข้อมูลใดเลยสำหรับสาเหตุของความบกพร่องของ CS

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918