ทั่งอ้างเท็จว่าเขาแพ้เพียงเพราะการฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

โดย: dao [IP: 85.206.170.xxx]
เมื่อ: 2023-08-03 06:28:45
Jack Smith ยอมรับในคำฟ้องว่านาย Trump เช่นเดียวกับชาวอเมริกันทั่วไป มีสิทธิที่จะคัดค้านผลการเลือกตั้ง และแม้กระทั่งอ้ ไต างเท็จว่าเขาแพ้เพียงเพราะการฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918