การศึกษาล่าสุดได้ตรวจสอบว่าการทำสมาธิ

โดย: นับเก้า [IP: 103.214.20.xxx]
เมื่อ: 2023-08-09 14:46:51
การทำสมาธิและการฝึกสติอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ และอาจช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาล่าสุดได้ตรวจสอบว่าการทำสมาธิหรือการเจริญสติช่วยให้ผู้คนจัดการกับความวิตกกังวล การนั่งสมาธิ ความเครียด ความหดหู่ ความเจ็บปวด หรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการถอนนิโคติน แอลกอฮอล์ หรือสารกลุ่มฝิ่นได้หรือไม่ การศึกษาอื่นๆ ได้ศึกษาผลของการทำสมาธิหรือการฝึกสติต่อการควบคุมน้ำหนักหรือคุณภาพการนอนหลับ อย่างไรก็ตาม การวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือไม่มีความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาได้ตรวจสอบการฝึกสมาธิและการฝึกสติหลายประเภท และผลของการฝึกเหล่านั้นวัดผลได้ยาก ผลลัพธ์จากการศึกษาจึงวิเคราะห์ได้ยากและอาจถูกตีความในแง่ดีเกินไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,970,691