การกำจัดเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายจากพัดลมระบบ

โดย: โดมะ [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-08-09 17:11:04
การกำจัดเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายจากพัดลมระบบระบายอากาศสามารถช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นได้ราใช้เวลาในบ้านมากขึ้นกว่าที่เคย แต่ระดับเสียงที่เราได้ยินที่บ้าน ที่ทำงาน และโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า การทำงานของพัดลมดูดอากาศ เพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ความเจ็บป่วยทางจิต และการได้ยินเสียหาย และอาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กด้วย ขณะนี้ การศึกษาใหม่ที่ไม่เหมือนใครจาก Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน ได้ระบุและกำจัดเสียงที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในพัดลมระบบระบายอากาศ ซึ่ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953