โดยลดความละเอียดลงได้ถึง

โดย: you [IP: 185.159.157.xxx]
เมื่อ: 2023-08-16 07:59:11
นับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 1950 ระดับของไอโซโทปในธรรมชาติ (และในมนุษย์) ก็ค่อยๆ ลดลง ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงสา พลังงาน มารถวิเคราะห์สัดส่วนของคาร์บอน-14 ในสารอินทรีย์ใดๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนคาร์บอนในชั้นบรรยากาศตั้งแต่การทดสอบ และระบุช่วงเวลาที่มันก่อตัวขึ้น โดยลดความละเอียดลงได้ถึง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,828