แห่งที่อาจเป็นที่ตั้งของแหลมทองอย่างเป็

โดย: กงยู [IP: 103.107.197.xxx]
เมื่อ: 2023-08-16 08:08:06
แห่งที่อาจเป็นที่ตั้งของแหลมทองอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงถ้ำในอิตาลีที่จุดระเบิดและเครื่องหมายอื่นๆ อยู่ในหินย้อย การ การสูบบุหรี่ ขุดค้นทางโบราณคดีในเวียนนา พื้นที่พรุใกล้ชายแดนสาธารณรัฐเช็ก และ ประเทศโปแลนด์ และแนวปะการังนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,952