ในขณะที่การแสดงที่น่าประทับใจ มีบางคนที่

โดย: เดล [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-08-17 06:58:58
ในขณะที่การแสดงที่น่าประทับใจ มีบางคนที่กังวลว่าสถานีอวกาศนานาชาติจะสิ้นเปลืองวัสดุ สถานีอวกาศนานาชาติไม่เ สารอาหาร พียงแต่มีอุปกรณ์ที่มีค่าจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ เช่น โลหะในโครงถักและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งถูกนำไปยังอวกาศด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมาก “มันเป็นต้นทุนที่จมลง” จอห์น ไคลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอวกาศแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,825