เพชรส่องแสงบนกระแสน้ำที่ซ่อนอยู่ในกราฟีนฟังดูเหมือน

โดย: โดมะ [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-08-18 17:45:21
เพชรส่องแสงบนกระแสน้ำที่ซ่อนอยู่ในกราฟีนฟังดูเหมือนเวทมนตร์บริสุทธิ์: ใช้เพชรเพื่อสังเกตพลังที่มองไม่เห็นหมุนวนและไหลผ่านช่องทางที่สร้างขึ้นมาอย่างปราณีต แต่เพชรเหล่านี้เป็นความจริง เรื่องราวของเพชรดิบ  JQI Fellow Ronald Walsworth และ Quantum Technology Center (QTC) Postdoctoral Associate Mark Ku พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานจากสถาบันอื่นๆ หลายแห่ง รวมถึงศาสตราจารย์ Amir Yacoby และ Tony Zhou เพื่อนร่วมงานหลังปริญญาเอกที่ Harvard ได้พัฒนาวิธีการใช้เพชรเพื่อดูรายละเอียดที่เข้าใจยากของไฟฟ้า กระแสน้ำ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,952