ตัวละครนำทั้งสามมีความใกล้ชิดกันมากกว่า

โดย: เพลง [IP: 196.240.128.xxx]
เมื่อ: 2023-08-23 08:01:46
ตัวละครนำทั้งสามมีความใกล้ชิดกันมากกว่าเดิม ฉากในป การลดน้ำหนัก ระเทศของพวกเขาเคลื่อนไหวบนเวที บางครั้งพร้อมกัน ซึ่งสะท้อนอยู่ในดนตรี ตรงกันข้ามกับคะแนนอันหรูหราขอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953