พบว่าการเดินทางคนเดียวที่เพิ่มขึ้นมา

โดย: เดล [IP: 79.110.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-23 14:06:32
การวิจัยโดย  หลอดเลือดสมอง  พบว่า 1 ใน 3 ของนักเดินทางชอบเดินทางคนเดียว และผู้หญิงสูงอายุก็เป็นผู้ขับเคลื่อนเทรนด์นี้ จากการวิจัยภายในโดยเครือข่ายการท่องเที่ยว Virtuoso พบว่าการเดินทางคนเดียวที่เพิ่มขึ้นมา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953