แม้ว่าทุกที่ในโลกควรปลอดภัยสำหรับผู้หญิง

โดย: เดล [IP: 79.110.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-23 14:23:26
แม้ว่าทุกที่ในโลกควรปลอดภัยสำหรับผู้หญิงใ หลอดเลือดสมอง นการเดินทาง แต่ความจริงก็คือผู้หญิงยังคงเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติและความปลอดภัยในทุกส่วนของโลก อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้ใช้ความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและการวัดทัศนคติที่สตรีมีต่อความปลอดภัยในประเทศของตน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918