ผู้ผลิตร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยื

โดย: จักร [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-08-24 08:39:33
ผู้ผลิตร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนเพื่อจัดทำ Theatre Green Book ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่กำหนดมาตรฐานทั่วไปสำหรั alcohol บการผลิตละครที่ยั่งยืน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย แบ่งออกเป็นสามเล่ม ได้แก่ การผลิตที่ยั่งยืน อาคารที่ยั่งยืน และการดำเนินงานที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมหลายแง่มุมของความหมายของการบริหารโรงละคร คู่มือที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,918