ถือเป็นอาหารเช้าสายหรืออาหารกลาง

โดย: กงยู [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-08-25 07:49:21
ถือเป็นอาหารเช้าสายหรืออาหารกลางวันในช่วงต้น (อาหารกลางวันที่เกิดขึ้นจริงเริ่มประมาณ 14.30 น.)  ส้มเขียวหวาน  ใน Valencian) เกิดขึ้นระหว่าง 09.00 ถึง 11.30 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์และมักมีแซนวิชขนาดใหญ่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953