ฉันจะลดอาการเสียวฟันที่เกิดจากเหงือกร่นได้อย่างไร?

โดย: Fuly [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 03:17:11
ผู้ที่เป็นโรคเหงือกร่นจำนวนมากมักประสบกับความเจ็บปวดหรืออาการเสียวฟัน เนื่องจากรากฟันของคุณไม่ได้เคลือบฟันไว้ ปูด้วยซีเมนต์ซึ่งไม่แข็งแรงเท่า ทันตแพทย์ของคุณสามารถใช้วานิชฟลูออไรด์ สุขภาพฟัน หรือสารลดอาการแพ้อื่นๆ เพื่อลดอาการไม่สบายที่เกิดจากเหงือกร่นได้ คุณยังสามารถใช้ยาสีฟันลดอาการแพ้ที่บ้านได้ ทันตแพทย์ที่ถูกสุขลักษณะสามารถใช้ยาชาเพื่อทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นในระหว่างการทำความสะอาดฟันได้เช่นกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,968,725