การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยภาวะโครโมโซมของทารกในครรภ์

โดย: uoo [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 03:34:09
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนในออสเตรเลียจะได้รับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดโดยสมัครใจเพื่อดูสภาพโครโมโซมของทารกในครรภ์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของทารกในครรภ์ สุขภาพ กลุ่มระบาดวิทยาการเจริญพันธุ์เป็นผู้นำการวิจัยในสาขานี้เป็นเวลาหลายปี โดยเผยแพร่เอกสารทางวิทยาศาสตร์และรายงานเกี่ยวกับการทดสอบก่อนคลอดซึ่งได้แจ้งแนวปฏิบัติทางคลินิกและนโยบายด้านสุขภาพของออสเตรเลีย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,970,697