โดยที่ชาวออสเตรียไม่มีรสชาติของไวน์เวนิ

โดย: ree [IP: 45.14.71.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 07:45:56
โดยที่ชาวออสเตรียไม่มีรสชาติของไวน์เวนิสรส ช่องปาก เข้มข้นอย่าง Malvasia และนำเข้าประเพณี Spritzen ของตน โดยเติมน้ำอัดลมลงในแก้วสีขาว ไวน์.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,952