โรคติดเชื้อในการตั้งครรภ์

โดย: uoo [IP: 178.218.167.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 18:47:05
การติดเชื้อในมารดาที่พบบ่อยที่สุด (เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs) การติดเชื้อที่ผิวหนังและทางเดินหายใจ) มักไม่เป็นปัญหาร้ายแรงในระหว่างตั้งครรภ์ แม้ว่าการติดเชื้อที่อวัยวะเพศบางอย่าง (ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียและเริมที่อวัยวะเพศ) โรคในหญิงตั้งครรภ์ จะส่งผลต่อการคลอดหรือการเลือกวิธีการคลอดบุตรก็ตาม ดังนั้นประเด็นหลักมักจะอยู่ที่การใช้และความปลอดภัยของยาต้านจุลชีพ อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อในมารดาบางชนิดอาจทำให้ทารกในครรภ์เสียหายได้ ดังที่อาจเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้: การติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสแต่กำเนิด การติดเชื้อไวรัสเริมในทารกแรกเกิด โรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด โรคทอกโซพลาสโมซิสแต่กำเนิด โรคตับอักเสบบีทารกแรกเกิด ซิฟิลิสแต่กำเนิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953