แต่ถึงแม้จะมีทฤษฎีแห่งจิตใจ แต่ก็ยังมีข้อ

โดย: oyy [IP: 45.128.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-03 23:40:41
แต่ถึงแม้จะมีทฤษฎีแห่งจิตใจ แต่ก็ยังมีข้อจำกัด  ธุรกิจส่วนตัว และเช่นเดียวกับทักษะการพัฒนาอื่นๆ อารมณ์ขันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิด การเห็นคุณค่าอารมณ์ขันของ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,969,589