โดยรวมลดลง และแนวโน้มไปสู่การจ้างบุค

โดย: raa [IP: 45.128.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 15:07:58
โดยรวมลดลง และแนวโน้มไปสู่การจ้างบุคค สุขภาพกระดูก ลภายนอก ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในสหภาพที่มีความหนาแน่นต่ำที่สุดในบรรดาสหภาพแรงงาน เศรษฐกิจ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953