พยายามมากขึ้นเพื่อรักษาคนงานของตนไว้

โดย: เพลง [IP: 116.90.74.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 02:29:53
พยายามมากขึ้นเพื่อรักษาคนงาน แอปเปิล ของตนไว้ โดยให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและได้พักรักษาสุขภาพจิต แต่เนื่องจากการขาดแคลนผู้มีความสามารถลดลง บาง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953