สบปัญหาอย่างมากในช่วงเวลาที่มีอัตราการ

โดย: จักร [IP: 5.8.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 01:41:22
ะสบปัญหาอย่างมากในช่วงเวลาที่มีอัตราการลาออกสูงและขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ ตอนนี้ เราเห็น  การออกจากงานน้ สิวที่หลัง อยลงมาก และคลื่นของการเลิกจ้างก็สงบลงแล้ว มีแนวโน้มว่านายจ้างจะต้องการรักษาจำนวนพนักงานในปัจจุบันไว้ เพื่อให้สามารถให้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,961,953